HE 363/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

11.06.1993

Voimaantulo

Asetus

Säädöskokoelma
484/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki ulkomaisten vakuutusyhtiöiden toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vt. hallitusneuvos Sorvari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.01.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

5993

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

42

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 11/1993 vp
Valmistunut

22.04.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 44/1993 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
29.04.1993 Päättynyt PTK 46/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.05.1993 Päättynyt PTK 48/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1128

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1993 Päättynyt PTK 51/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1263

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.05.1993