Valtiopaivaasia HE 363/1994

HE 363/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi teurasruhojen punnituksesta annetun lain kumoamisesta

Huomautus

HE/EU

Päätökset

1) Laki teurasruhojen punnituksesta annetun lain kumoamisesta

Vahvistettu

19.05.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
787/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki teurasruhojen punnituksesta annetun lain kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.01.1995

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Koponen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6852

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.01.1995 Päättynyt PTK 185/1994 7022

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 42/1994 vp
Valmistunut

08.02.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 200/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 201/1994 7486

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 202/1994 7501
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1995 Päättynyt PTK 208/1994 7644

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1

​​​​