HE 365/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain väkisinmakaamista ja vapautta loukkaavaa haureutta koskevien säännösten muuttamisesta (Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki rikoslain väkisinmakaamista ja vapautta loukkaavaa haureutta koskevien säännösten muuttamisesta (Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta)

Vahvistettu

29.04.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
316/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain väkisinmakaamista ja vapautta loukkaavaa haureutta koskevien säännösten muuttamisesta (Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.01.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

6427

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1993 Pp 16.02. PTK 3/1993
16.02.1993 Päättynyt PTK 4/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

42

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/1994 vp
Valmistunut

08.03.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 15/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.03.1994 Päättynyt PTK 16/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.03.1994 Päättynyt PTK 18/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

320

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.03.1994 Päättynyt PTK 21/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

447

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.04.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot