Valtiopaivaasia HE 365/1992

HE 365/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain väkisinmakaamista ja vapautta loukkaavaa haureutta koskevien säännösten muuttamisesta (Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta)

Päätökset

1) Laki rikoslain väkisinmakaamista ja vapautta loukkaavaa haureutta koskevien säännösten muuttamisesta (Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta)

Vahvistettu

29.04.1994

Voimaantulo

01.06.1994

Säädöskokoelma
316/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain väkisinmakaamista ja vapautta loukkaavaa haureutta koskevien säännösten muuttamisesta (Laki rikoslain 20 luvun muuttamisesta)

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.01.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.01.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6427

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1993 Pp 16.02. PTK 3/1993 42
16.02.1993 Päättynyt PTK 4/1993 69

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/1994 vp
Valmistunut

08.03.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.03.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 15/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.1994 Päättynyt PTK 16/1994 286

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.1994 Päättynyt PTK 18/1994 320
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.03.1994 Päättynyt PTK 21/1994 447

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.04.1994

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot