HE 365/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.05.1995

Säädöskokoelma
376/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.01.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

6852

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.01.1995 Päättynyt PTK 185/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7022

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 54/1994 vp
Valmistunut

02.02.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 190/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 193/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7267

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 27
Istuntopöytäkirjan sivu

7403

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.02.1995