Valtiopaivaasia HE 366/1992

HE 366/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tullitariffilain liitteenä olevan teollisuustulliluettelon ja tuontimaksulain liitteenä olevan teollisuusetuluettelon muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tullitariffilain liitteenä olevan teollisuustulliluettelon muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.05.1993

Säädöskokoelma
345/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki tuontimaksulain liitteenä olevan teollisuusetuluettelon muuttamisesta

Vahvistettu

16.04.1993

Voimaantulo

01.05.1993

Säädöskokoelma
346/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tullitariffilain liitteenä olevan teollisuustulliluettelon muuttamisesta

2) Laki tuontimaksulain liitteenä olevan teollisuusetuluettelon muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.01.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Valtonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.01.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6489

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993 49

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 7/1993 vp
Valmistunut

16.03.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 25/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.1993 Poistettu PTK 26/1993 711
23.03.1993 Päättynyt PTK 27/1993 714

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.03.1993 Päättynyt PTK 28/1993 720
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.03.1993 Päättynyt PTK 30/1993 747

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.1993

​​​​