Valtiopaivaasia HE 366/1994

HE 366/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vesilain muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA HE/EU

Päätökset

1) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

24.03.1995

Voimaantulo

01.07.1995

Säädöskokoelma
471/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vesilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.01.1995

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kekkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.01.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6852

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.01.1995 Päättynyt PTK 185/1994 7022

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 23/1994 vp
Valmistunut

31.01.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 188/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.1995 Päättynyt PTK 190/1994 7177

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.1995 Päättynyt PTK 191/1994 7183
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 193/1994 7251

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995

​​​​