Valtiopaivaasia HE 367/1992

HE 367/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 33 ja 143 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tuloverolain 33 ja 143 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1993

Voimaantulo

06.05.1993

Säädöskokoelma
391/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain 33 ja 143 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.01.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.02.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6674

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993 49

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 13/1993 vp
Valmistunut

02.04.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.04.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 35/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 36/1993 889

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.04.1993 Päättynyt PTK 38/1993 912 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.1993 Päättynyt PTK 39/1993 937

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.04.1993

​​​​