HE 367/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 82 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tuloverolain 82 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
352/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain 82 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

7187

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7229

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 101/1994 vp
Valmistunut

10.02.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 200/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 201/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 202/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7500

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.02.1995 Päättynyt PTK 208/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

7643

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995