Valtiopaivaasia HE 367/1994

HE 367/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 82 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tuloverolain 82 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

17.03.1995

Voimaantulo

01.04.1995

Säädöskokoelma
352/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuloverolain 82 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.02.1995

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

7187

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994 7229

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 101/1994 vp
Valmistunut

10.02.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 200/1994 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 201/1994 7485

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.1995 Päättynyt PTK 202/1994 7500
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1995 Päättynyt PTK 208/1994 7643

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995