HE 369/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.1993

Voimaantulo

01.05.1993

Säädöskokoelma
322/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.02.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

6674

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

50

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 1/1993 vp
Valmistunut

26.02.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 14/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.03.1993 Päättynyt PTK 15/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.1993 Päättynyt PTK 17/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

242

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.1993 Päättynyt PTK 21/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

485

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.1993