Valtiopaivaasia HE 369/1992

HE 369/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

02.04.1993

Voimaantulo

01.05.1993

Säädöskokoelma
322/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki pysäköintivirhemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.01.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.02.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6674

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993 50

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 1/1993 vp
Valmistunut

26.02.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 14/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.03.1993 Päättynyt PTK 15/1993 230

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.1993 Päättynyt PTK 17/1993 242
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1993 Päättynyt PTK 21/1993 485

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.03.1993

​​​​