HE 37/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lapsilisälaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Lapsilisälaiksi

Vahvistettu

21.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
796/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Lapsilisälaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lähteinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.04.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1140

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.1992 Päättynyt PTK 39/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1390

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 10/1992 vp
Valmistunut

05.06.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 72/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1992 Päättynyt PTK 73/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1992 Poistettu PTK 74/1992
10.06.1992 Päättynyt PTK 78/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2212

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2542

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.07.1992