Valtiopaivaasia HE 37/1994

HE 37/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupunkien satamanpitoon liittyvien erioikeuksien kumoamisesta, laiksi yksityisistä yleisistä satamista ja laiksi kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kaupunkien satamanpitoon liittyvien erioikeuksien kumoamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1155/1994
Päätös

Hyv. kiireellisenä

2) Laki yksityisistä yleisistä satamista

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1156/1994
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1157/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kaupunkien satamanpitoon liittyvien erioikeuksien kumoamisesta

2) Laki yksityisistä yleisistä satamista

3) Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.03.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Kurki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

478

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994 617

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 11/1994 vp
Valmistunut

20.10.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.10.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 102/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1994 Päättynyt PTK 105/1994 3523

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.11.1994 Päättynyt PTK 106/1994 3533
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1994 Päättynyt PTK 112/1994 4588

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § 3 mom 1) VJ 67 § 2 mom (LiVM)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.11.1994