HE 37/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääninoikeuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lääninoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

16.08.1996

Voimaantulo

01.09.1996

Säädöskokoelma
629/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lääninoikeuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lundström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.04.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1290

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.05.1996 Päättynyt PTK 53/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1341

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 8/1996 vp
Valmistunut

11.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 84/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.1996 Päättynyt PTK 85/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.06.1996 Päättynyt PTK 86/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2535

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

2686

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996

Vastaus
EV 103/1996 vp