Valtiopaivaasia HE 37/1997

HE 37/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta ja opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta

Vahvistettu

24.07.1997

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
709/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.07.1997

Voimaantulo

01.08.1997

Säädöskokoelma
710/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki pitkäaikaistyöttömien omaehtoisen opiskelun tukemisesta

2) Laki opintotukilain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.04.1997

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Leminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.04.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.1997 Päättynyt PTK 44/1997

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 8/1997 vp
Valmistunut

09.06.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 5/1997 vp
Valmistunut

23.05.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.06.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 84/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1997 Päättynyt PTK 86/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.06.1997 Päättynyt PTK 87/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.06.1997 Poistettu PTK 92/1997
16.06.1997 Keskeytynyt PTK 93/1997
17.06.1997 Päättynyt PTK 94/1997 1, 2

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.06.1997

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TyVM, 1

​​​​