Valtiopaivaasia HE 37/1998

HE 37/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsopimuslain muuttamisesta

Huomautus

96/34/EY 92/85/ETY

Päätökset

1) Laki työsopimuslain muuttamisesta

Vahvistettu

29.05.1998

Voimaantulo

01.10.1998

Säädöskokoelma
357/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työsopimuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.04.1998

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Pääsihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

17.04.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1998 Päättynyt PTK 50/1998

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 3/1998 vp
Valmistunut

29.04.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.05.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 57/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.05.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1998 Päättynyt PTK 59/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.05.1998 Päättynyt PTK 60/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.05.1998 Päättynyt PTK 61/1998
Huomautus

*) Lain 35 a §:n 2 ja 3 momentti, 35 c §:n 2 momentti sekä 35 g, 35 h ja 35 j § tulevat voimaan 01.06.1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.05.1998

​​​​