Valtiopaivaasia HE 37/2000

HE 37/2000 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi velkaneuvonnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki talous- ja velkaneuvonnasta

Vahvistettu

04.08.2000

Voimaantulo

01.09.2000

Säädöskokoelma
713/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

04.08.2000

Voimaantulo

01.09.2000

Säädöskokoelma
714/2000
Päätös

Hyväksytty

3. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

04.08.2000

Voimaantulo

01.09.2000

Säädöskokoelma
715/2000
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki velkaneuvonnasta

2. Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta

3. Laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.05.2000

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Lehtimäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.05.2000

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.05.2000 Päättynyt PTK 67/2000 4
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 16/2000 vp
Valmistunut

13.06.2000

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, ja että 1. ja 3. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.2000

Istuntopöytäkirja
PTK 86/2000 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 14.6.2000 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.2000 Päättynyt PTK 87/2000 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.06.2000 Päättynyt PTK 90/2000 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2000