Valtiopaivaasia HE 37/2009

HE 37/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
462/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.2009

Voimaantulo

01.07.2009

Säädöskokoelma
463/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista

2. Laki viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.03.2009

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Laitinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.04.2009 Keskeytetty PTK 34/2009 12
03.04.2009 Päättynyt PTK 36/2009 2 5
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 8/2009 vp
Valmistunut

19.05.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 17 §:n 4 momentti muutettuna, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 12 §:n 4 momentti muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 6/2009 vp
Valmistunut

08.05.2009

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.05.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 56/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 27.5.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.05.2009 Päättynyt PTK 57/2009 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.2009 Päättynyt PTK 61/2009 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.06.2009

​​​​