Valtiopaivaasia HE 37/2011

HE 37/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1338/2011
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2014

Säädöskokoelma
1339/2011
Päätös

Hyväksytty

3. Laki yliopistolain 9 §:n muuttamisesta ja 10 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1340/2011
Päätös

Hyväksytty

4. Laki ammattikorkeakoululain 26 a §:n muuttamisesta ja 26 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1341/2011
Päätös

Hyväksytty

5. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1342/2011
Päätös

Hyväksytty

6. Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1343/2011
Päätös

Hyväksytty

7. Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.2011

Voimaantulo

01.01.2012

Säädöskokoelma
1344/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta

2. Laki ulkomaalaislain muuttamisesta annetun lain 68 §:n muuttamisesta

3. Laki yliopistolain 9 ja 10 §:n muuttamisesta

4. Laki ammattikorkeakoululain 26 a ja 26 b §:n muuttamisesta

5. Laki asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

6. Laki kansanterveyslain 14 §:n muuttamisesta

7. Laki erikoissairaanhoitolain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.2011

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Immonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2011 Päättynyt PTK 45/2011 4
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan, jolle sivistysvaliokunnan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 5/2011 vp
Valmistunut

22.11.2011

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, että 2.-7. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 81 b § muutettuna.

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 8/2011 vp
Valmistunut

08.11.2011

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto
TyVL 3/2011 vp
Valmistunut

19.10.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 74/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2011 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.2011 Päättynyt PTK 75/2011 4
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.11.2011 Päättynyt PTK 77/2011 17
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.2011

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​