Valtiopaivaasia HE 370/1992

HE 370/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin rauhanturvaamistoimintaan, UaVM 5 /1993)

Vahvistettu

18.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
520/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
521/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
522/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
523/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
524/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien rauhanturvaamistoimintaan annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Laki Suomen osallistumisesta Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyökonferenssin rauhanturvaamistoimintaan, UaVM 5 /1993)

2) Laki puolustusvoimista annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3) Laki rikoslain 45 luvun 1 §:n muuttamisesta

4) Laki sotilasoikeudenkäyntilain 2 §:n muuttamisesta

5) Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.01.1993

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Pitkänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.02.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6674

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993 50

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 5/1993 vp
Valmistunut

25.05.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 1/1993 vp
Valmistunut

16.03.1993

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.05.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 62/1993 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1993 Päättynyt PTK 63/1993 1507

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1993 Päättynyt PTK 64/1993 1537
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.1993 Päättynyt PTK 69/1993 1606

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.1993

​​​​