HE 372/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1993

Voimaantulo

01.04.1993

Säädöskokoelma
286/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Cantell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

01.02.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

6674

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

37

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 2/1993 vp
Valmistunut

23.02.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.02.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 13/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.03.1993 Päättynyt PTK 14/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.03.1993 Päättynyt PTK 15/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

228

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.03.1993 Päättynyt PTK 17/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

240

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

10.03.1993