Valtiopaivaasia HE 376/1992

HE 376/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1993 aikana

Lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1993 aikana

Voimaantulo

17.02.1993

Säädöskokoelma
/19
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1993 aikana

Annettu eduskunnalle

Pvm

27.01.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Ratilainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.01.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

6641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.01.1993 Päättynyt PTK 212/1992 6671
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 94/1992 vp
Valmistunut

02.02.1993

Päätösehdotus

Ks mietintö

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 38/1992 vp
Valmistunut

01.02.1993

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 214/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.02.1993 Päättynyt PTK 215/1992 6677 1
Huomautus

*) Talousarviosarja 6/93

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1993