HE 376/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1993 aikana

Lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1993 aikana

Voimaantulo

17.02.1993

Säädöskokoelma
/19
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1993 aikana

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Ratilainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.01.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

6641

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.01.1993 Päättynyt PTK 212/1992
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

6671

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 94/1992 vp
Valmistunut

02.02.1993

Päätösehdotus

Ks mietintö

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.02.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 214/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.02.1993 Päättynyt PTK 215/1992 1
Istuntopöytäkirjan sivu

6677

Huomautus

*) Talousarviosarja 6/93

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1993