Valtiopaivaasia HE 378/1992

HE 378/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi perintökaaren 5 luvun 2 §:n ja perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki perintökaaren 5 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1993

Voimaantulo

01.04.1993

Säädöskokoelma
282/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1993

Voimaantulo

01.04.1993

Säädöskokoelma
283/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki perintökaaren 5 luvun 2 §:n muuttamisesta

2) Laki perintökaaren voimaanpanosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.02.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.02.1993

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993 50

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 3/1993 vp
Valmistunut

26.02.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.03.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 14/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.03.1993 Päättynyt PTK 15/1993 230

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.1993 Päättynyt PTK 17/1993 242
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.03.1993 Päättynyt PTK 21/1993 485

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

15.03.1993