HE 379/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja talletuspankkien toiminnasta annetun lain 55 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.1993

Voimaantulo

11.03.1993

Säädöskokoelma
246/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain 55 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.1993

Voimaantulo

11.03.1993

Säädöskokoelma
247/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain 55 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.02.1993

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

50

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 1/1993 vp
Valmistunut

19.02.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.02.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 7/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.1993 Päättynyt PTK 8/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.02.1993 Päättynyt PTK 9/1993 1, 2
Istuntopöytäkirjan sivu

123

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.02.1993 Päättynyt PTK 10/1993 1-3
Istuntopöytäkirjan sivu

128

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.02.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1