Valtiopaivaasia HE 379/1992

HE 379/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion vakuusrahastosta annetun lain ja talletuspankkien toiminnasta annetun lain 55 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.1993

Voimaantulo

11.03.1993

Säädöskokoelma
246/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain 55 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.03.1993

Voimaantulo

11.03.1993

Säädöskokoelma
247/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

2) Laki talletuspankkien toiminnasta annetun lain 55 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.02.1993

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Vilavaara

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.02.1993

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.02.1993 Päättynyt PTK 3/1993 50

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 1/1993 vp
Valmistunut

19.02.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 4 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 2/1993 vp
Valmistunut

19.02.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.02.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 7/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.1993 Päättynyt PTK 8/1993 109

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.02.1993 Päättynyt PTK 9/1993 123 1, 2
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.02.1993 Päättynyt PTK 10/1993 128 1-3

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.02.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1