Valtiopaivaasia HE 38/1991

HE 38/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki mielenterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

13.12.1991

Voimaantulo

01.01.1992

Säädöskokoelma
1435/1991
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki mielenterveyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

31.05.1991

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Partanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.06.1991

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

696

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1991 Poistettu PTK 29/1991 728
04.06.1991 Päättynyt PTK 32/1991 771

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 3/1991 vp
Valmistunut

11.06.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.06.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 47/1991 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.09.1991 Päättynyt PTK 48/1991 1248

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.09.1991 Päättynyt PTK 56/1991 1804
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.09.1991 Päättynyt PTK 58/1991 1828

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1991

​​​​