HE 38/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta ja lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki lasten kotihoidon tuesta

Vahvistettu

21.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
797/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
798/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lasten kotihoidon tuesta

2) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lähteinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.04.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1140

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.04.1992 Päättynyt PTK 39/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1392

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 11/1992 vp
Valmistunut

08.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.06.1992 Päättynyt PTK 75/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 78/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2355

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

2542

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.07.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot