Valtiopaivaasia HE 38/1992

HE 38/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta ja lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki lasten kotihoidon tuesta

Vahvistettu

21.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
797/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
798/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lasten kotihoidon tuesta

2) Laki lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.04.1992

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Lähteinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.04.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1140

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.04.1992 Päättynyt PTK 39/1992 1392

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 11/1992 vp
Valmistunut

08.06.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.06.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 74/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1992 Päättynyt PTK 75/1992 2253

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.1992 Päättynyt PTK 78/1992 2355
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1992 Päättynyt PTK 84/1992 2542

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.07.1992

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot