HE 38/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan talousalueen perustamiseen liittyvien sopimusten tarkistuspöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1505/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1508/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1512/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

2) Laki valvontaviranomaisen ja tuomioistuimen perustamisesta tehdyn EFTA-valtioiden sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä ja sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta

3) Laki EFTA-valtioiden pysyvästä komiteasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Lähetystöneuvos Hillo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

1133

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.05.1993 Päättynyt PTK 52/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1294

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 12/1993 vp
Valmistunut

03.06.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.06.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 69/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1993 Päättynyt PTK 70/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.1993 Päättynyt PTK 71/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1672

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1993 Päättynyt PTK 78/1993 38
Istuntopöytäkirjan sivu

1830

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

HM 33 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.06.1993

Hyväksytyt lausumat

UaVM:n 1. ponsi