Valtiopaivaasia HE 38/1994

HE 38/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Vahvistettu

28.04.1995

Voimaantulo

01.01.1996

Säädöskokoelma
754/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tieliikennelain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.03.1994

Ministeriö

Liikenneministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Hirsto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

478

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.04.1994 Päättynyt PTK 24/1994 617

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta

Mietintö

Liikennevaliokunnan mietintö
LiVM 23/1994 vp
Valmistunut

12.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.01.1995 SuV:aan PTK 178/1994 6842

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.01.1995 Keskeytynyt PTK 181/1994 6948
27.01.1995 SuV:aan PTK 185/1994 7006 29
03.02.1995 Päättynyt PTK 192/1994 7206 9
Päätös

Hyv. muutettuna *)

Huomautus

Jatk. 2 K 192 03.02.1995 7206 *) Ks pöytäkirja

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 8/1994 vp
Valmistunut

25.01.1995

Päätösehdotus

SuVM 8/1994 vp Hyv. muutettuna,

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 8 a/1994 vp
Valmistunut

01.02.1995

Päätösehdotus

SuVM 8a/1994 vp Hyv. muutettuna

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.02.1995 Päättynyt PTK 193/1994 7248

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.02.1995

​​​​