Valtiopaivaasia HE 38/1996

HE 38/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitoksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
570/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
571/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
572/1996
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki liikepankkilain 8 ja 66 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
573/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki Postipankki Oy:stä annetun lain 12 §:n kumoamisesta

Vahvistettu

26.07.1996

Voimaantulo

01.08.1996

Säädöskokoelma
574/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

2) Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

3) Laki rahoitustarkastuslain muuttamisesta

4) Laki liikepankkilain 8 ja 66 §:n muuttamisesta

5) Laki Postipankki Oy:stä annetun lain 12 §:n kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.04.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kiviniemi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.04.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1290

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.1996 Päättynyt PTK 53/1996 1343

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 12/1996 vp
Valmistunut

10.06.1996

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 13/1996 vp
Valmistunut

24.05.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.06.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 84/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.1996 Päättynyt PTK 85/1996 2531

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.1996 Keskeytynyt PTK 86/1996 2536
13.06.1996 Päättynyt PTK 87/1996 2544
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.1996 Päättynyt PTK 91/1996 2749

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

1) VJ 67 § (PeVL) VJ 66 § (TaVM) 2-5) VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.06.1996

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., TaVM, 1

​​​​