Valtiopaivaasia HE 38/1997

HE 38/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun muuttamisesta

Huomautus

Tarkistettu nimike: Laki rikoslain muuttamisesta, EV 74/1997 vp

Päätökset

1) Laki rikoslain 37 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

19.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
602/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain 37 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

18.04.1997

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.04.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1997 Päättynyt PTK 48/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 7/1997 vp
Valmistunut

28.05.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

29.05.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 76/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.1997 Päättynyt PTK 77/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.06.1997 Päättynyt PTK 80/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.06.1997 Päättynyt PTK 83/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.06.1997

​​​​