Valtiopaivaasia HE 38/1998

HE 38/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1998

Voimaantulo

01.07.1998

Säädöskokoelma
419/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kunnallisten viranhaltijain ja työntekijäin eläkelain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.04.1998

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Ollinkari

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

24.04.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.1998 Päättynyt PTK 55/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 7/1998 vp
Valmistunut

02.06.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.06.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 73/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 03.06.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.1998 Päättynyt PTK 74/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.06.1998 Päättynyt PTK 75/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.1998 Päättynyt PTK 79/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.1998

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., HaVM, 1

​​​​