Valtiopaivaasia HE 38/2004

HE 38/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä ja Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
629/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.07.2004

Voimaantulo

01.08.2004

Säädöskokoelma
630/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki ajopiirturikorttien myöntämisen järjestämisestä

2. Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.04.2004

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Hörkkö

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.04.2004 Päättynyt PTK 38/2004 7
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 10/2004 vp
Valmistunut

06.05.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 11/2004 vp
Valmistunut

28.04.2004

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

07.05.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 55/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 11.05.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.05.2004 Päättynyt PTK 56/2004 12
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.05.2004 Päättynyt PTK 60/2004 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.06.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​