HE 38/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi

(Kolmas lisäbudjetti 2011)

1. Vuoden 2011 III lisätalousarvio

Voimaantulo

01.12.2011

Säädöskokoelma
1183/2011
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2011 III lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettipäällikkö Mäkinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.2011

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.10.2011 Poistettu PTK 49/2011
11.10.2011 Poistettu PTK 50/2011
12.10.2011 Poistettu PTK 51/2011
13.10.2011 Päättynyt PTK 52/2011
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 12/2011 vp
Valmistunut

18.11.2011

Päätösehdotus

Edellä lausuttuun viitaten ja muilta osin hallituksen esitysten perusteluihin yhtyen valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2011 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävien esitysten mukaisena edellä todetuin muutoksin ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2011 alkaen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.11.2011

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2011 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.11.2011 pidettävään täysistuntoon ja lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatettava menettelytapa hyväksyttiin.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.11.2011 Päättynyt PTK 74/2011
Istuntopöytäkirjan sivu

6

Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

28.11.2011

Kirjelmä
EK 18/2011 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

Asiasanat