HE 39/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtion liikelaitoksia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
589/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
590/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

26.06.1992

Voimaantulo

01.09.1992

Säädöskokoelma
591/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion liikelaitoksista annetun lain muuttamisesta

2) Laki yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 2 §:n muuttamisesta

3) Laki yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Isotalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

1420

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.1992 Päättynyt PTK 47/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1509

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 16/1992 vp
Valmistunut

15.05.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

19.05.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 60/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.1992 Poistettu PTK 62/1992
22.05.1992 Päättynyt PTK 63/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.05.1992 Päättynyt PTK 64/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1885

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.1992 Päättynyt PTK 66/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

1948

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.06.1992