Valtiopaivaasia HE 39/1994

HE 39/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin henkilörekistereistä ja passilain 19 a §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki poliisin henkilörekistereistä

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
509/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki passilain 19 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

07.04.1995

Voimaantulo

01.10.1995

Säädöskokoelma
510/1995
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki poliisin henkilörekistereistä

2) Laki passilain 19 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.04.1994

Ministeriö

Sisäministeriö

Esittelijä

Tietohallintopäällikkö Gerlander

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

620

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.04.1994 Päättynyt PTK 27/1994 737

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 21/1994 vp
Valmistunut

08.02.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

09.02.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 197/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1995 Päättynyt PTK 199/1994 7420

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1995 Päättynyt PTK 200/1994 7422
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.1995 Päättynyt PTK 209/1994 7700

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.1995

​​​​