Valtiopaivaasia HE 39/1995

HE 39/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden teknillistä tarkastuskeskusta koskevien säännösten muuttamisesta

Päätökset

1) Laki paineastialain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1072/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki kemikaalilain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1073/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1074/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1075/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kaivoslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1076/1995
Päätös

Hyväksytty

6) Laki vakauslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.11.1995

Säädöskokoelma
1077/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki paineastialain muuttamisesta

2) Laki kemikaalilain muuttamisesta

3) Laki räjähdysvaarallisista aineista annetun lain muuttamisesta

4) Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain muuttamisesta

5) Laki kaivoslain muuttamisesta

6) Laki vakauslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

24.05.1995

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Immonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.05.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

611

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995 641

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 10/1995 vp
Valmistunut

13.06.1995

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 36/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.1995 Päättynyt PTK 37/1995 923

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1995 Päättynyt PTK 41/1995 1006
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.1995 Päättynyt PTK 44/1995 1095

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1995

​​​​