Valtiopaivaasia HE 39/1996

HE 39/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Vahvistettu

07.06.1996

Voimaantulo

01.07.1996

Säädöskokoelma
381/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki arvonlisäverolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.04.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Parkkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

26.04.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1290

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.05.1996 Päättynyt PTK 53/1996 1343

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 12/1996 vp
Valmistunut

14.05.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 61/1996 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.05.1996 Päättynyt PTK 62/1996 1670

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.05.1996 Päättynyt PTK 66/1996 1864
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.1996 Päättynyt PTK 68/1996 1885

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.05.1996

​​​​