Valtiopaivaasia HE 39/2004

HE 39/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieseläkelain muuttamisesta sekä eläkelainsäädännön tarkistamiseksi

Päätökset

1. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
884/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
885/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
886/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
887/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
888/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
889/2004
Päätös

Hyväksytty

7. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
890/2004
Päätös

Hyväksytty

8. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
891/2004
Päätös

Hyväksytty

9. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
892/2004
Päätös

Hyväksytty

10. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
893/2004
Päätös

Hyväksytty

11. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
894/2004
Päätös

Hyväksytty

12. Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
895/2004
Päätös

Hyväksytty

13. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
896/2004
Päätös

Hyväksytty

14. Laki perhe-eläkelain 15 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
897/2004
Päätös

Hyväksytty

15. Laki Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansan vakuutuskantaa vastaanottaneiden eläkelaitosten saamisten kuolettamisesta

Vahvistettu

01.10.2004

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
898/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki merimieseläkelain muuttamisesta

2. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

3. Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

4. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

5. Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

6. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta

7. Laki taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmiin kuuluvien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

8. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta

9. Laki yrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

10. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta

11. Laki maatalousyrittäjien eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

12. Laki valtion varoista suoritettavasta eläkkeen korvaamisesta alle kolmivuotiaan lapsen hoidon tai opiskelun ajalta annetun lain muuttamisesta

13. Laki kansaneläkelain muuttamisesta

14. Laki perhe-eläkelain muuttamisesta

15. Laki Eläkevakuutusosakeyhtiö Kansan vakuutuskantaa vastaanottaneiden eläkelaitosten saamisten kuolettamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.04.2004

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Apulaisosastopäällikkö Haikarainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.04.2004 Päättynyt PTK 38/2004 8
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 11/2004 vp
Valmistunut

03.06.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 3.-15. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotuksen 64 a § ja voimaantulosäännös sekä 2. lakiehdotuksen 10 c § hyväksytään muutettuina.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 70/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.06.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.06.2004 Päättynyt PTK 71/2004 20 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.2004 Päättynyt PTK 75/2004 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.09.2004