HE 39/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi auktorisoiduista kääntäjistä

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki auktorisoiduista kääntäjistä

Vahvistettu

07.12.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
1231/2007
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki auktorisoiduista kääntäjistä

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Leinonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

15.06.2007

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.06.2007 Päättynyt PTK 42/2007
Päätös

Asia lähetettiin sivistysvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

9

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 6/2007 vp
Valmistunut

26.10.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.11.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 73/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.11.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.11.2007 Päättynyt PTK 75/2007
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.11.2007 Päättynyt PTK 79/2007
Istuntopöytäkirjan sivu

14

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

29.11.2007

Vastaus
EV 64/2007 vp