Valtiopaivaasia HE 39/2011

HE 39/2011 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

25.05.2012

Voimaantulo

01.06.2012

Säädöskokoelma
252/2012
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.09.2011

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Erityisasiantuntija Lahti

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

30.09.2011

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.10.2011 Päättynyt PTK 45/2011 5
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja tarkastusvaliokunnan on annettava lausunto.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 4/2012 vp
Valmistunut

30.03.2012

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 2 §:n 4 kohta muutettuna.

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 9/2011 vp
Valmistunut

01.11.2011

Tarkastusvaliokunnan lausunto
TrVL 2/2011 vp
Valmistunut

26.10.2011

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.04.2012

Istuntopöytäkirja
PTK 33/2012 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 12.4.2012 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.04.2012 Poistettu PTK 35/2012 7
17.04.2012 Päättynyt PTK 37/2012 2
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.04.2012 Päättynyt PTK 42/2012 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.04.2012