Valtiopaivaasia HE 39/2014

HE 39/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki luottolaitostoiminnasta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
610/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
611/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki maksulaitoslain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
612/2014
Päätös

Hyväksytty

4. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
613/2014
Päätös

Hyväksytty

5. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
614/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

6. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
615/2014
Päätös

Hyväksytty

7. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
616/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

8. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
617/2014
Päätös

Hyväksytty

9. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
618/2014
Päätös

Hyväksytty

10. Laki Suomen Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
619/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

11. Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
620/2014
Päätös

Hyväksytty

12. Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
621/2014
Päätös

Hyväksytty

13. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
622/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

14. Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
623/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

15. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n ja 2 luvun 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
624/2014
Päätös

Hyväksytty

16. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 18 §:n ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
625/2014
Päätös

Hyväksytty

17. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
626/2014
Päätös

Hyväksytty

18. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
627/2014
Päätös

Hyväksytty muutettuna

19. Laki vakuutusyhtiölain 26 luvun 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
628/2014
Päätös

Hyväksytty

20. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
629/2014
Päätös

Hyväksytty

21. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
630/2014
Päätös

Hyväksytty

22. Laki maksupalvelulain 37 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
631/2014
Päätös

Hyväksytty

23. Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
632/2014
Päätös

Hyväksytty

24. Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
633/2014
Päätös

Hyväksytty

25. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
634/2014
Päätös

Hyväksytty

26. Laki kilpailulain 22 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
635/2014
Päätös

Hyväksytty

27. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
636/2014
Päätös

Hyväksytty

28. Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
637/2014
Päätös

Hyväksytty

29. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
638/2014
Päätös

Hyväksytty

30. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
639/2014
Päätös

Hyväksytty

31. Laki rahankeräyslain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
640/2014
Päätös

Hyväksytty

32. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
641/2014
Päätös

Hyväksytty

33. Laki merimieseläkelain 205 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
642/2014
Päätös

Hyväksytty

34. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
643/2014
Päätös

Hyväksytty

35. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
644/2014
Päätös

Hyväksytty

36. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
645/2014
Päätös

Hyväksytty

37. Laki arvonlisäverolain 13 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
646/2014
Päätös

Hyväksytty

38. Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
647/2014
Päätös

Hyväksytty

39. Laki kiinteistörahastolain 18 e §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.08.2014

Voimaantulo

15.08.2014

Säädöskokoelma
648/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki luottolaitostoiminnasta

2. Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

3. Laki maksulaitoslain muuttamisesta

4. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

5. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

6. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

7. Laki talletuspankkien yhteenliittymästä annetun lain muuttamisesta

8. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain 1 ja 16 §:n muuttamisesta

9. Laki valtion vakuusrahastosta annetun lain muuttamisesta

10. Laki Suomen Pankista annetun lain 26 §:n muuttamisesta

11. Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain muuttamisesta

12. Laki hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain 1 ja 26 §:n muuttamisesta

13. Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain muuttamisesta

14. Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta

15. Laki kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 1 luvun 2 §:n ja 2 luvun 12 §:n muuttamisesta

16. Laki arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 2 luvun 18 §:n ja 8 luvun 4 §:n muuttamisesta

17. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta

18. Laki vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain muuttamisesta

19. Laki vakuutusyhtiölain 26 luvun 6 §:n muuttamisesta

20. Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 5 ja 12 §:n muuttamisesta

21. Laki takauksesta ja vierasvelkapanttauksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta

22. Laki maksupalvelulain 37 §:n muuttamisesta

23. Laki rahoitusvakuuslain 3 §:n muuttamisesta

24. Laki kaupparekisterilain 14 §:n muuttamisesta

25. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 33 §:n muuttamisesta

26. Laki kilpailulain 22 §:n muuttamisesta

27. Laki sähköisen viestinnän tietosuojalain 33 §:n muuttamisesta

28. Laki Suomen Vientiluotto Oy -nimisestä yhtiöstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

29. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain muuttamisesta

30. Laki eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain muuttamisesta

31. Laki rahankeräyslain 28 §:n muuttamisesta

32. Laki maatalouden rakennetuista annetun lain 52 §:n muuttamisesta

33. Laki merimieseläkelain 205 §:n muuttamisesta

34. Laki maatalousyrittäjän eläkelain 124 §:n muuttamisesta

35. Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta

36. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta

37. Laki arvonlisäverolain 13 a §:n muuttamisesta

38. Laki sidotusta pitkäaikaissäästämisestä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

39. Laki kiinteistörahastolain 18 e §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

17.04.2014

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Kuusinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.04.2014 Päättynyt PTK 43/2014 3
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 6/2014 vp
Valmistunut

03.06.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella talousvaliokunta ehdottaa, että 3., 4., 6., 8., 9., 11., 12., 15.-17. ja 19.-39. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1., 2., 5., 7., 10., 13., 14. ja 18. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 63/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 10.6.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.06.2014 Päättynyt PTK 64/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.06.2014 Päättynyt PTK 67/2014 26
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.06.2014

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin