HE 4/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuoteturvallisuuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki tuoteturvallisuuslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1993

Voimaantulo

01.11.1993

Säädöskokoelma
539/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki tuoteturvallisuuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Tammivuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.02.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

127

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.02.1993 Päättynyt PTK 13/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

183

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 13/1993 vp
Valmistunut

07.05.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

11.05.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 52/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1993 Päättynyt PTK 54/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.05.1993 Päättynyt PTK 55/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1366

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 58/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

1379

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

31.05.1993