Valtiopaivaasia HE 4/1994

HE 4/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle

Päätökset

1) Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle

Vahvistettu

06.05.1994

Voimaantulo

11.05.1994

Säädöskokoelma
329/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräiden valtion ammatillisten oppilaitosten kiinteistöjen luovuttamisesta kunnalle tai kuntayhtymälle

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.02.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vs. vanh. hallitussihteeri Lindqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

18.02.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

133

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.02.1994 Päättynyt PTK 7/1994 170

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 9/1994 vp
Valmistunut

08.04.1994

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Sivistysvaliokunnan lausunto
SiVL 2/1994 vp
Valmistunut

22.03.1994

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.04.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 27/1994 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.1994 Päättynyt PTK 29/1994 760

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.04.1994 Päättynyt PTK 30/1994 776
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.04.1994 Päättynyt PTK 32/1994 801

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.04.1994

​​​​