Valtiopaivaasia HE 4/1998

HE 4/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain 5 §:n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta

Päätökset

1) Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain 5 §:n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta

Vahvistettu

03.04.1998

Voimaantulo

15.04.1998

Säädöskokoelma
240/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki makeis- ja virvoitusjuomaverosta annetun lain 5 §:n ja lain liitteenä olevan virvoitusjuomaverotaulukon muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.02.1998

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Sandell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.02.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.03.1998 Päättynyt PTK 20/1998

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 3/1998 vp
Valmistunut

13.03.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 29/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.03.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.1998 Päättynyt PTK 31/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.1998 Päättynyt PTK 33/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.03.1998 Päättynyt PTK 35/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.1998

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​