Valtiopaivaasia HE 4/2001

HE 4/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rehulain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rehulain muuttamisesta

Vahvistettu

16.03.2001

Voimaantulo

21.03.2001

Säädöskokoelma
228/2001
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rehulain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

02.02.2001

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Maatalousneuvos Teirikko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.02.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.02.2001 Päättynyt PTK 6/2001 4
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 2/2001 vp
Valmistunut

22.02.2001

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisesti paitsi voimaantulosäännös muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.02.2001

Istuntopöytäkirja
PTK 14/2001 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 23.02.2001 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.02.2001 Päättynyt PTK 15/2001 4
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.2001 Päättynyt PTK 16/2001 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.03.2001

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​