Valtiopaivaasia HE 4/2002

HE 4/2002 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 §:n ja maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2002

Voimaantulo

01.05.2002

Säädöskokoelma
296/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.04.2002

Voimaantulo

01.05.2002

Säädöskokoelma
297/2002
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta annetun lain 30 §:n muuttamisesta

2. Laki maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.02.2002

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Innanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.02.2002

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.02.2002 Päättynyt PTK 16/2002 8
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 4/2002 vp
Valmistunut

20.03.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.03.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 30/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 21.03.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.03.2002 Päättynyt PTK 32/2002 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.04.2002 Päättynyt PTK 34/2002 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

09.04.2002

​​​​