Valtiopaivaasia HE 4/2004

HE 4/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 7 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.03.2004

Voimaantulo

01.04.2004

Säädöskokoelma
181/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki evankelis-luterilaisen kirkon eläkelain 7 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.02.2004

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Vanhempi hallitussihteeri Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.02.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.2004 Päättynyt PTK 6/2004 7
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 2/2004 vp
Valmistunut

13.02.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.02.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 10/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.02.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.02.2004 Päättynyt PTK 11/2004 8
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.02.2004 Päättynyt PTK 14/2004 14
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.02.2004

Vastaus
EV 3/2004 vp

​​​​