Valtiopaivaasia HE 4/2007

HE 4/2007 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi poliisin hallinnosta annetun lain ja poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2007

Voimaantulo

01.03.2008

Säädöskokoelma
781/2007
Päätös

Hyväksytty

2. Laki poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

27.07.2007

Voimaantulo

01.03.2008

Säädöskokoelma
782/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki poliisin hallinnosta annetun lain muuttamisesta

2. Laki poliisikoulutuksesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

11.05.2007

Ministeriö

Sisäasiainministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Aulanko

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.05.2007

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.05.2007 Päättynyt PTK 23/2007 3
Päätös

Asia lähetettiin hallintovaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 3/2007 vp
Valmistunut

06.06.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.06.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 36/2007 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 12.06.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2007 Päättynyt PTK 37/2007 6
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.06.2007 Päättynyt PTK 42/2007 16
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

20.06.2007

Vastaus
EV 6/2007 vp

​​​​