Valtiopaivaasia HE 4/2009

HE 4/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

Päätökset

1. Laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

Vahvistettu

22.12.2009

Voimaantulo

01.01.2010

Säädöskokoelma
1171/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki valtion pääomasijoituksista talletuspankkeihin

Annettu eduskunnalle

Pvm

20.02.2009

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Nyberg

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.02.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.02.2009 Päättynyt PTK 14/2009 8
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Yhteiskeskustelu

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 23/2009 vp
Valmistunut

25.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että hallituksen esitykseen sisältyvä lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että lakialoite LA 11/2009 vp hylätään.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 114/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 30.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.11.2009 Keskeytetty PTK 115/2009 6
01.12.2009 Päättynyt PTK 116/2009 4 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.2009 Keskeytetty PTK 120/2009 31
08.12.2009 Päättynyt PTK 121/2009 8 10
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen. Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä lakialoitteeseen sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

11.12.2009

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​