Valtiopaivaasia HE 40/1993

HE 40/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.06.1993

Voimaantulo

01.07.1993

Säädöskokoelma
516/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki osakeyhtiölain 16 luvun 2 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.04.1993

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.05.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

1133

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.05.1993 Päättynyt PTK 51/1993 1289

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 10/1993 vp
Valmistunut

18.05.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

25.05.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 58/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 59/1993 1429

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.05.1993 Päättynyt PTK 60/1993 1453
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.05.1993 Päättynyt PTK 62/1993 1468

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.06.1993

​​​​