Valtiopaivaasia HE 40/1994

HE 40/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi opintotukilain 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki opintotukilain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1994

Voimaantulo

01.07.1994

Säädöskokoelma
570/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki opintotukilain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

08.04.1994

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Vuorinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.04.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

620

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.04.1994 Päättynyt PTK 27/1994 737

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 5/1994 vp
Valmistunut

26.05.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.05.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 47/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.05.1994 Päättynyt PTK 48/1994 1269

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.06.1994 Päättynyt PTK 49/1994 1337
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.1994 Päättynyt PTK 52/1994 1433

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.06.1994

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1

​​​​