HE 40/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sotilaskurinpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
991/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rikoslain 45 luvun 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
992/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
993/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

2) Laki rikoslain 45 luvun 25 §:n muuttamisesta

3) Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Turkki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1997 Päättynyt PTK 53/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 13/1997 vp
Valmistunut

16.10.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1997 Päättynyt PTK 130/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
23.10.1997 Päättynyt PTK 132/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.10.1997 Päättynyt PTK 134/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.10.1997

Vastaus
EV 140/1997 vp