Valtiopaivaasia HE 40/1997

HE 40/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle sotilaskurinpitolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
991/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki rikoslain 45 luvun 25 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
992/1997
Päätös

Hyväksytty

3) Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

Vahvistettu

14.11.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
993/1997
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sotilaskurinpitolain muuttamisesta

2) Laki rikoslain 45 luvun 25 §:n muuttamisesta

3) Laki sotilasoikeudenkäyntilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

25.04.1997

Ministeriö

Puolustusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Turkki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.04.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.1997 Päättynyt PTK 53/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 13/1997 vp
Valmistunut

16.10.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Lausunnot

Puolustusvaliokunnan lausunto
PuVL 2/1997 vp
Valmistunut

16.09.1997

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.10.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 129/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1997 Päättynyt PTK 130/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1997 Päättynyt PTK 132/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.10.1997 Päättynyt PTK 134/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

28.10.1997

​​​​